Ons specialisme

Het beheer van stedelijk groen met behulp van schaapskuddes vraagt om gespecialiseerde kennis van het stedelijke groen en het aanbieden van begrazingsplannen op maat. Ervaring is noodzakelijk bij specifieke uitdagingen zoals het veilig verplaatsen van kuddes over de openbare weg en omgaan met belangstellende burgers. 

Het is belangrijk dat de herder communicatief is. Tijdens ons werk komen wij veel mensen tegen en krijgen veel vragen. De schapen trekken namelijk daadwerkelijk door de stad over de openbare weg. Daarom besteden we veel aandacht aan het geven van informatie over het doel van de begrazing.

Aanpak

Samen met de opdrachtgevers maken wij een begrazingsplan op maat, rekening houdend met de flora en fauna. Vanaf het begin van het project rapporteren wij regelmatig over de begrazingsactiviteiten en de effecten van de begrazing. Indien noodzakelijk stellen wij de aanpak bij. Wij werken bij voorkeur met meerjarige projecten. Terreinbeheer met schapen is namelijk een kwestie van een lange adem. Het resultaat van schapenbegrazing mag dan deels al direct zichtbaar zijn, de ontwikkeling van de vegetatie en daarbij horende flora en fauna laat doorgaans langer op zich wachten.

Waar inzetbaar?

Stadsparken

Dijken/Geluidswallen

Natuurbegraafplaatsen

Golfterreinen

Andere terreinen waar biodiversiteit van belang is

© Copyright Stadsherders.nl